Nowakowski

Kariera - Dołącz do nas

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Podstawowym celem jest spełnienie wymagań prawnych , zaspokajanie potrzeb i wymagań Klientów, szczególnie w zakresie wysokiej jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego oferowanych usług w zakresie międzynarodowego i krajowego transportu samochodowego. Strategią Grupy jest utrzymanie wysokiej pozycji na zagranicznym rynku samochodowych przewozów towarowych.

Grupa buduje swoją pozycję przez stałe doskonalenie świadczonych usług, zwiększanie zadowolenia klientów z zachowaniem obopólnych korzyści oraz odpowiedzialne postępowanie w obszarze ochrony środowiska.

Grupa osiąga swoje cele przede wszystkim przez:

 • szybką, fachową i terminową realizację przewozów,
 • dbałość i stały monitoring powierzonego do przewozu towaru,
 • wysoki wskaźnik niezawodności taboru,
 • doświadczenie i wysokie kwalifikacje pracowników,
 • korzystanie z kwalifikowanych wykonawców i dostawców usług,
 • dysponowanie pojazdami wyspecjalizowanymi i specjalistycznymi,
 • przeciwdziałanie i ograniczanie szkodliwego wpływu na środowisko
 • wynikającego z podstawowej działalności operacyjnej

Zarząd Grupy ustanowił i rozpowszechnił Politykę Bezpieczeństwa Żywności, w której ustanowił kierunki strategiczne realizowane w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego przewożonych surowców poprzez:

 • postrzeganie jakości zdrowotnej jako najwyższej, preferowanej i oczekiwanej przez klientów
 • wprowadzenie indywidualnej odpowiedzialności za jakość
 • pełnemu zaangażowaniu kadry kierowniczej oraz wszystkich pracowników w efektywne stosowanie systemu zarządzania jakością,
 • systematycznemu szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych całego personelu mającego wpływ na jakość świadczonych usług.

Cele te realizowane są poprzez wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności opartego na zasadach opisanych w Kodeksie Żywnościowym (CAC/CRP 1-1969, REV. 3-1997, AMD. /1999/), ISO 22000: 2005 oraz wymaganiami Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

 

KONTAKT:

adres :
Biała Parcela 5A, 98-350 Biała
telefon :
+48 43 842 17 00
email :
kontakt@nowakowski-trans.pl